• Storhall Karmøy illustrasjon - sett fra luften.

Forside

Siste nytt

 • Kollekt til Storhall Karmøy

  Vedavågen kirke har besluttet å gi kollekten fra friluftsgudstjenesten på Slettens dag 15. juni til Storhall Karmøy.

  Dette er en veldig flott gest, og vi ønsker å rette en stor takk til kirken.

  Disse midlene kommer godt med i realiseringen av det regionale pilotprosjektet Storhall Karmøy.

 • Politisk flertall for tilskudd og garantier

  Karmøy Kommunestyre vedtok 10. juni 2014 enstemmig å gi Storhall Karmøy AS tilskudd på kr. 7,5 mill. og garanti på spillemidler for kr. 21,3 mill.

  Dette betyr at prosjektet har nådd en veldig viktig milepæl når det gjelder realiseringen av Storhall Karmøy.

  I og med at alle 45 kommunestyrerepresentantene gikk inn for vedtaket er det en styrke med hensyn på det videre arbeidet med å få regional status og i neste omgang bli et interkommunalt anlegg der en av nabokommune må bli med i prosjektet.

 • Reguleringsplan vedtatt

  Nok en milepæl i pilotprosjektet Storhall Karmøy er nådd i og med at Kommunestyret i Karmøy med stort flertall vedtok reguleringsplanen tirsdag 11. februar 2014.
  Dermed blir byggesøknad neste skrittet på veien mot realisering av denne regionale storhallen.
   

 • Pressemelding

  Pressemelding Storhall Karmøy

  Storhall Karmøy fikk i dag på selveste julaften den mest fantastiske julepresangen de kunne håpe på.

  Vi fikk i dag telefon fra Trond Mohn i Bergen om at han gir kr. 10,- millioner til Storhall Karmøy, sier talsmann for hallkomiteen Ånen Torvestad.

  Hallkomiteen i Sportsklubben Vedavåg Karmøy ser dette som det store gjennombruddet i arbeidet med å realisere dette nasjonale pilotprosjektet, som består av flerbruks- og fotballhall med internasjonale mål.  Total kostnad for Storhall Karmøy er kr. 59,5 mill. eks. moms.

 • Reguleringsarbeid Storhall Karmøy

  Onsdag 19. juni 2013 startet reguleringsarbeidet for Storhall Karmøy. Det er 6 ukers frist fot å gi eventuelle merknader til prosjektet før den administrative innstillingen blir skrevet. Saken går så videre til Hovedutvalg før det havner i Formannskap og Kommunestyre. Neste instans er Fylkesmannen i Rogaland før det går ut på ny høring og endelige behandling i Kommunestyret.